Et dagsseminar

  • For deg som er interes-sert i mennesker
  • For deg som ønsker å bli bedre til å forstå, lytte og utvikle evnen til å være til hjelp i hverdagen

Lørdag 7.april  13.00-18.00

HOVEDINNHOLD

Dagsseminaret er delt i to hoveddeler. Den første handler om å være til hjelp i hverdagen—å utvikle kvaliteter i å lytte og hjelpe.

Den andre delen handler om gode relasjoner oss mennesker i mellom og i menighets-fellesskapet — hva som kan gå galt og hva vi kan gjøre for å gjenopprette den gode balansen.

Undervisningen holdes av terapeut og instituttlektor ved Institutt for sjelesorg Modum Bad

 

Del I

Før eller siden trenger vi alle noen å snakke med—om livet, de vanskelige spørsmålene, sorgen, konfliktene, tvilen, usikkerheten etc.

De fleste sjelesorgsamtalene finner ikke sted i samtalerommene i forbindelse med en bestilt time. De finner sted på kafeene, i parkene, vedkjøkkenbordet eller på telefonen.

Det handler om å hjelpe hverandre i livet. De gode oppmuntringene, ulike måter å lytte på, den tillitsfulle stillheten og de forsiktige utfordringene blir temaer.

Håpet er å kunne bidra til å avdramatisere hva sjelesorg er slik at vi alle våger enda mer å være samtalepartnere for hverandre.

Del II

Hvem av oss ønsker ikke å ha gode relasjoner til hverandre — både menensker imellom og i våre fellesskap?

Nærhet er for de fleste et godt ord. Men — det hender at nærheten blir påtrengende, at den byttes ut med tetthet. Vi får kanskje litt pustebesvær, og vi kjenner at noe eller noen kryper oss under huden. Da er det ikke fullt så hyggelig lenger.

Temaet fokuserer på refleksjoner rundt dette og ulike typer fellesskap som har lett for å utvikle seg. Det gis eksempler på hvordan dette kan reises opp igjen. Hensikten er å gjenkjenne mønstre, lukte faresignalene, og derfra hjelpe hverandre på veien.

 

Program

Lørdag 7. april kl.13.00—18.00

Kl.13.00 Velkommen

Kl.13.10 Undervisning—Del I

Kl.14.00 Pause

Kl.14.15 Gruppesamtale

Kl.15.00 Måltid

Kl.15.45 Tilbakemelding

Kl.16.00 Undervisning—Del II

Kl.16.50 Pause

Kl.17.05 Gruppesamtale

Kl.17.45 Tilbakemelding

Kl.18.00 Oppsummering—SLUTT

Påmelding:

Telefon: 93214020 (Eilif)

E-mail: [email protected]

Kurs + måltid kr.50,-

Sett av denne lørdag ettermiddagen i april til å investere i gode relasjoner i livet ditt, familien og menigheten