l-0-skjertorsdagDele kveld der det åpnes opp for dem som ønsker å dele vitnesbyrd, et ord fra Bibelen eller noe til oppbyggelse for menigheten. Vi deler nattverd. Alle er hjertelig velkommen.