Pastor Jim starter serien og vil undervise om hvordan Gud kan snu livets smerte og nederlag til å bli vår styrke. Respons leder i sang. Søndagskole for alle barn.  
Vi starter samtidig en Bibel leseplan på 42 dager som vil følge taleserien.
Hjertelig velkommen og stopp gjerne igjen for kaffe og en god prat i kafeterien.