Det blir Søndagsskole for alle barn. Der 4-7 klasse har søndagsskole på Prestneset og fyrer bål.
Det blir et kort menighetsmøte rett etter gudstjenesten. Kaffe og god prat i kafeterien.
Før alle dem som ønsker det går til Prestneset sammen.
Husk: Varmt tøy, bålmat og drikke.
Velkommen til en flott Gudstjeneste kl. 11.00.