Vi kan ofte tenke at Gud kun kan bruke de som takler livet. Mange tenker at de må prestere og oppnå noe for å nå opp til Gud. Da Jesus møtte mennesker var det stikk motsatt. Der fikk mennesker i mørke, smerte og fortvilelse oppleve at Jesus møtte de med nåde og ny retning.

Han møter oss akkurat der vi er i livet. Det handler ikke om hvem vi er, men hvem Han virkelig er.

Hyrden forlater de 99 for å lete etter den ene. Nåden er på leit etter den som har kommet seg bort. Han viser vei i en ny retning. Hjem igjen til der lammet hører hjemme.

Når nåden er på leit fins det et nytt liv og en ny retning.

Vi ser det ytre og tenker vårt om folk som vi ser på som «håpløse».

Jesus møtte den samaritanske kvinnen. Det var ikke «politisk korrekt». Når Guds nåde er på leit betyr det ingenting hva som forventes og er «korrekt». Han bryr seg ikke om rykter.

Jesus satte 12 disipler på vent for å møte «den ene» som trengte en ny retning.

Hun blir så begeistret at hun løper for å fortelle. Dette skaper vekkelse.

Guds nåde er en gave.

Les 2. Kor 5.17

I dette øyeblikket velger Jesus for første gang å si at Han er Messias. Ikke i synagogen eller blant de skriftlærde.

Paulus var de første kristnes verste fiende. Han opplever at Gud snakker til han og han omvendes.

Nåden kom til Paulus. Ikke gi opp de du ber for. Gud kan forvandle deres liv.

Les Rom 3 22.24 og Les Ef 2.8

Gud trenger oss ikke!  –  Gud er ikke avhengig av oss for å utrette noe, men Han vil gjerne ha oss med.

Joh Åp 4.11

Hans vilje er nøkkelen. Han ER kjærlighet

Les Matt 16 6-7

Den eneste som nevnes med navn her er Peter, han som fornektet han.

Det er sånn Gud er! Gud er nådig og barmhjertig!

Spørsmål:

  • Lar vi Gud prege hvordan vi ser på folk?
  • Oppleves vi som Jesu etterfølgere i vårt møte med de som ikke lever et A4 liv?
  • Er det vanskelig å se oss selv som «gode nok» i møte med Gud?