Tekst Joh 8:31-36

Disposisjon over talen: VIRKELIG FRI

  1. Jesu ord og disippelforholdet
  • Stadig lytte
  • Stadig lære
  • Stadig se lenger inn i
  • Stadig rette seg etter
  • Jes 45:3 + Matt 6:21
  1. Forholdet til sannheten
  • Hva er sannhet?
  • Sannheter er der vi møter Jesus
  • Mange holdninger til sannheten
  • Åpne seg for/elske sannheten
  1. Frihet
  • Betyr ikke at alle lover oppheves
  • Ingen forsikring for hele livet at vi en gang..
  • Jesus frigjør oss fra

Avslutning: Jesus invitere oss til et liv i frihet – det vi er skapt til

Spørsmål til samtale:

Hvordan kan disippelforholdet til Jesus utvikle seg i våre liv?

  • Lytte, lære, fordypning i Ordet, leve ut/erfare

Finnes det måter å hjelpe hverandre til utvikling av disippelforholdet?

Hvilke reaksjoner opplever vi i forhold til sannheten

  • I våre liv
  • I samfunnet generelt/i vårt lokalsamfunn

Hva tenker vi på når vi snakker om at Jesus gjør oss virkelig fri?