Jesus is my superhero bildeSøndag 22/5 kl. 11 – 15 inviterer barnearbeidet i Lyngdal Misjonsmenighet alle barn i alderen 0-13 år til å delta på SUPERsøndag2016. De som vil kan kle seg ut. På SUPERsøndag vil det være to forskjellige forestillinger for barna. Barn fra 3-13 år kan delta på SUPER-show med Jarle Waldemar som skal være inne i hallen i Misjonskirka. De minste barna vil ha en egen forestilling inne på søndagsskolerommet. Her vil det også være tilrettelagt for lek.

Parallelt med disse forestillingene vil det være gudstjeneste for de voksne. Her vil det bli god musikk og pastoren vår Jim. L. Foss skal tale.

Barn og voksne møtes til felles start inne i møtesalen kl 11. Der vil Noa, Søndagsskolens maskot, følge barna inn til forestillingene etter hvert. Det vil være mange voksne til stede der hvor barna er slik at alle blir godt ivaretatt. Barn under 6 år må hentes inne i hallen etter gudstjenesten.

Etter forestillinger og gudstjeneste blir det salg av diverse mat i  Pannekake kafèn. Utenfor og inne i kirka blir det mange spennende aktiviteter blant annet 3 ulike hoppeslott, bruskasse stabling, ansiktsmaling, tombola og lekerom. SUPERsøndag er gratis, men ansiktsmaling og tombola vil koste litt.

Vi ønsker barn og voksne velkommen til en SUPER dag i Lyngdal Misjonskirke!