I 1 Mosebok så kan vi lese om hvordan Gud skapte og samtidig satte skaperverket i ordninger og med rammer. Grunnen til at skapte og gav mennesket Edens hage i gave. Var jo fordi Gud ønsket å dele sin kjærlighet og leve i en fri relasjon med tillit og kjærlighet.

Den eneste begrensningen Gud satte var at de måtte stole på Ham og ikke spise av treet som gav mennesket kunnskapen om ondt og godt.

Les: 1 Mosebok 3. 1-13

En påstand:

Vi lever i en tid der Guds ord – De rammene og begrensningene Gud satte for relasjon og frihet, utfordres på flere områder i dag.

Det står at djevelen fristet Eva til å tro: At det ikke var så farlig. Det er ikke slik som Gud sa det. Dere vi selv se. Dere vil selv bli som Gud. Skille godt fra ondt. Dere vil selv få innsikten dere trenger.

Konsekvensene ved å ikke stole på Guds ord, ble fatale. Ikke bare for dem selv men for generasjonene som fulgte etter dem.

Hele poenget med begrensningen var jo at Gud visste konsekvensen. Han hadde sett og erfart hva ondskapen var i stand til å gjøre. Han elsket Adam og Eva alt for høyt til at de skulle få se og erfare hva djevelen hadde i seg.

Les: 1 Mosebok 3. 22

Begrensningen var der fordi: Gud elsket dem til at de skulle erfare smerten og sorgen som fulgte.

Som voksne så ønsker vi at barn og unge skal vise sin tillit til oss og stole på vår erfaring. Vi setter grenser og begrensninger fordi vi elsker dem. Fordi, vi ikke ønsker at de skal erfare smertene, en begrenset framtid for dårlige valg i dag.

”Frihet uten begrensninger i dag, vil føre til en begrenset framtid”.

Les: 1 Korinter brev 6. 12  – Les: Galaterbrevet 5. 13  – Les: 1 Peters brev 2. 16

Hva tenker vi når det står:

Dere er frie, Dere er kalt til frihet. La ikke friheten bli et påskudd for kjødet/ til å gjøre det onde.

Winston Churchill sa engang:  ”Vi former våre bygninger, deretter former de oss”.

M.A.O – Det vi gjør i dag – Vil forme vår morgendag, vår framtid og generasjonene etter oss.

Truls Åkerlund skriver i sin bok: Gud i kirkeasyl

(En bok som anbefales på det sterkeste….  Nesten så sterkt at vi sier:  Må leses!!)..

Folk vet jo hva at vi er imot: Homofilt samliv, Sex utenfor ekteskapet, pornografi m.m Kanskje det er på høy tid å vise hva vi er for?

Les: Johannes 3. 16-17

 Når konsekvensene er så store. Jesus snakker om fortapelse

Noen kan gå fortapt – Jesus kom for å frelse/redde dem –

Ikke for å dømme verden – Men for å gi sin frihet og sin frelse.

1) Hvordan kan vi møte mennesker rundt oss, som Jesus møtte dem rundt ham?

2) Hvordan kan vi som menighet møte og være, slik at mennesker finner sin frihet og frelse i Jesus Kristus?

3) Hvorfor har Gud satt sine begrensninger i Bibelen?

4) Hvorfor ber Han oss i dag om å stole på Ham og rammene Han har satt i Bibelen?

Disiplene spurte Jesus: Lær oss å be. Han lærte dem Fader vår.

Jesus lærte dem bønnen og viser oss samtidig vårt sted i forhold til Guds sted.

Be for:

– Menighetene i Lyngdal og Pastorer, prester og ledere i menighetene.

– Alle husgruppene og Connect gruppene i menigheten.