30 april er Touchpoint flyttet til kulturhuset. Det er da åpent for alle. Både voksne og yngre ungdommer kan komme. Det er fint om folk er nysgjerrige oh interessert i hva vi driver med. Det blir, som vanlig gratis kafe, etter møtet.

  • Pastor Jim Foss skal tale og det blir fantastisk lovsang. Vi håper virkelig på å fylle salen, sier Ingvild Foss Forgard – som leder dette arbeidet.
  • Vi ønsker å nå mennesker som kanskje synes at både Gud og menighet virker som noe fremmed. Det kan være spennende å flytte oss ut av egne lokaler. Kulturhuset er kanskje lettere å besøke.

Touchpoint er annenhver søndag i Misjonskirken og vi holder på til skolen slutter. De motsatte søndagene er der ikke vanlige Touchpoint- møter, men forøvrig Touchpoint-social.  Det er en form for Touchpoint hver søndag kl 18.00. Velkommen!