Da vårt univers ble skapt, var det 100 betingelser som måtte stemme. En liten variasjon ved disse og det hadde kun blitt store stjerner (ikke sola vår). Alternativt ville det blitt bare små stjerner(Uten sola vår – ingen liv på jord). Dette er mer enn hårfint beregnet. Sannsynligheten for at man skulle trekke ut en rød tikrone dersom man dekket hele USAs kontinent med tikroner og stablet ti-kroner helt opp til månen – for så å ha en million slike oppstablede USA kontinent – og så trakk man – med bind for øynene akkurat den ene røde tikronen – så sannsynlig er det at en av disse 100 betingelsene skulle slå til. Så har man 99 andre betingelser som også skulle treffe. Er skapelsen en tilfeldighet. Stor er deres tro som lander på det!

Harald Avtjern presenterte søndags kveld noe om hvor fininnstilt verdens tilblivelse var. Det ble svimlende tall. Alt måtte stemme til superminste detalj fra første sekund. Han kunne også fortelle om verdenskjente ateistiske forskere som tidligere var ateister, men som etterhvert syntes at det var mer sannsynlig at det var en skaper enn at alt kunne blitt til ved en tilfeldighet. Antall ateister i verden er dalende. Skapelsen er et meget trostyrkende tema.