Bibelen snakker mye om å starte på ny. Om å bli født på ny – Om et nytt liv – Om legge bak seg det gamle og se framover på det nye…

Samtidig snakkes det mye om å avslutte godt. Om å velge å stå distansen ut – Om å forplikte seg – Om å ikke gi opp – Om å gi seg for andre – Og elske andre som oss selv..

Det er en ting hvordan vi starter. Og selv om ikke starten ble så ”prefekt som en skulle ønske”.. Så er det noe helt annet hvordan vi velger å fullføre og avslutte det hele.

Les: 2 Timoteus brev 4. 7-8

4 nøkkelord i teksten:

  1. Strid den gode strid – Hva er denne gode striden Paulus skriver om?
  2. Fullført løpet – Hva vil det si å fullføre løpet?
  3. Bevart troen – Hva betyr bevare for oss?
  4. Rettferdighetens krans – Hva vil det si for meg og deg?

I Josvas bok 14. 7-13

Kan vi lese om Kaleb som i en alder av 85 år enda står på løftet Gud gav ham som 40 åring. Kaleb og Josva var de eneste av de 12 speiderene/spionene som stolte på løftene Gud gav dem om løfteslandet idet Gud befridde de fra Egypt.

(Historien kan leses i 4 Mosebok 13. 21-32)

De eneste som fikk løfte om land var Kaleb og Josva. Da de ville fullføre sammen med Gud og ikke hoppe av før løpet var ferdig.

Les: Josva Bok 14. 11-12

Spørsmål til ettertanke:

Er Kaleb et forbilde for oss i dag?  Er det mulig som Kaleb å leve brennende i troen helt til målinjen?  Hva skal tilav prioriteringer i våre liv og i vår hverdag for å fullføre som Kaleb?

Les: 1 Korinter brev 9. 24-26 (Snakk om det).

Les: Efeserbrevet 1. 4

2 nøkkelord i teksten:

  1. Utvalgt – Hvem er utvalgt?
  2. Kjærlighet – Vår kjærlighet til Jesus vil være hele motivasjonen og grunnlag for kapasiteten vi trenger for å fullføre løpet han kallet oss til å løpe.

 

I menigheten har vi tre områder vi ønsker å si er bra at vi alle er en del av.

 

  1. Gudstjenesten –   Husgruppe –   3.   Tjeneste.

Les: Hebreerbrevet 10.25 – Hebreerbrevet 10.24 – Matteus 18.20

Det er en ting hvordan vi starter – Noe helt annet hvordan vi velger å avslutte.

 

Be for: Dem som bærer på sykdom i menigheten. Lederskap og alle ledere i menigheten.

Tenåringene/unge som møter utfordringer i skole og hverdagen ellers.