Hei kjære venner! På bakgrunn av de nye smitteverns reglene og tiltakene som er gjort fra regjeringshold den siste uka, har vi sett oss nødt til å justere noe i måten vi gjennomfører våre møter og aktiviteter. I første omgang vil dette vare ut november.

  • Gudstjenesten med sang og undervisning, vil sammen med barenekirken sendes på Facebook søndager Kl. 11.00.
  • Åpent Hus har egen Live sending på Facebook fredag Kl. 21.00.
  • Onsdagens Bibel & Bønn åpner igjen til samlinger opptil 50 pers. i kirka.
  • Tirsdags aktiviteter for barn vil gå som vanlig men uten middag.
  • Ledermøter, styremøter og planleggings møter vil gå slik som de er tenkt.
  • De andre aktivitetene og samlingene vil vi komme tilbake til etterhvert.

Vi skulle så gjerne ønske at vi kunne hatt gudstjeneste sammen som storfelleskap og den dagen kommer igjen om ikke alt for lenge. Fram til da så er det et ønske at vi kan hjelpe hverandre slik at flest mulig får med seg gudstjenestene digitalt på Facebook. La oss samtidig spesielt i denne tiden, huske på og be for hverandre, be for menigheten og ta gjerne en telefon til hverandre. Det er mange av oss som trenger det nå! Husk på hverandre! Trenger du å prate med en av våre pastorer så ta gjerne kontakt. Kontakt info: www.mkirken.net