Det går en vei for enhver som vil følge Jesus – som har himmelen som mål. Veien var også det første navnet de første kristne fikk.