Søndag 01.10 kl 11.00  taler Ingvild Foss Forgard  tredje del i tale serien «Typisk Jesus».

Simon og Kristine leder i lovsang. Søndagsskole for alle barn. Vi deler nattverd sammen. Kaffe og god drøs i kafeen. Gudstjenesten begynner Kl. 11.00 og alle er selvsagt hjertelig velkommen.