Markus Kvavik taler denne søndagen og barnekoret Glad Sang blir med og synger. Ole Georg Galteland m/team leder lovsangen. Søndagsskolen deltar i Gudstjenesten. Etter møtet blir det kaffe og kaker i kafeen. Alle er hjertelig velkommen.