Denne søndagen er det Eilif Tveit som taler Guds ord. Respons leder lovsangen og det blir søndagsskole for alle barn. Vi ønsker også velkommen til nattverd denne søndagen. Så håper vi å se deg i kafeen til en kopp kaffe og en prat etter gudstjenesten.