Det blir tale av Henning Persson. Vokal synger og det blir søndagsskole. Vi ønsker også velkommen til nattverd denne søndagen. Det er kirkekaffe i kafeen etter møtet. Du er hjertelig velkommen!