Det er en glede å få ønske deg hjertelig velkommen til årets Beta kurs. fire flotte onsdagskvelder med relevante temaer som undervises av kjente og dyktige kommunikatorer.

Hver kurskveld begynner kl. 19.30 og varer til kl. 21.30. Det blir musikalske innslag pluss en innlagt «Timeout break» på ca. 20 min. med kaffe og enkel bevertning hver kveld.

Kanskje dette er et «must» for din Connectgruppe å være med på?

Pris for hele kurset er kr 100. Påmeldingsfrist er 10. mars og gjøres på SMS til 90474448 eller på mail til [email protected]