Velkommen til flott gudstjeneste søndag 10 mars. Det blir kjempekjekk Barnekirke for alle barn. Pastor Jim fortsetter i taleserien «Det synlige & det usynlige» og Ole Georg med team leder i lovsang. Stopp gjerne igjen for kaffe og god prat i den nye flotte kafeen etter gudstjenesten. Vi begynner kl. 11.00 og alle er selvsagt hjertelig velkomne.