Søndag 17. mars gudstjenesten gleder vi oss til. Barnekoret GlaSang synger. Thore Tellefsen fortsetter i taleserien «Det synlige & det usynlige.» Knallkjekk Barnekirke for alle barn og Jon-Are med team leder i lovsang. Vi begynner Kl.11.00. Stopp gjerne igjen på kaffe og god drøs i den flott nye kafeen etter gudstjenesten.