Søndag 24. mars avslutter vi taleserien «Det synlige & det usynlige.» Det blir kjempekjekk Barnekirke for alle barn. Henning Persson taler og Vokal leder i lovsang. Stopp gjerne igjen i den nye flotte kafeen til kaffe og en god drøs. Vi starter kl. 11.00.