Nøkkelen«NØKELEN TIL DET ALLER HELLIGSTE»
Pastor Jim fortsetter der vi slapp sist søndag. Det handler om hjertet og vår Identitet i Gud.
Ole Georg med team leder i sang.
Søndagsskole for alle barn. Kaffe og gode drøs etter gudstjenesten. Vi gleder oss til å se deg!