GSommeren nærmer seg. Men søndagen gudstjeneste er virkelig noe å se fram imot og glede seg til.
Søndagskole for alle barn. Voksen dåp. Medlemsopptakelse. Respons leder i musikk og sang og Pastor Jim underviser.
Etter gudstjenesten kaffi og god drøs i kaffeen.

Hjertelig velkommen til en flott gudstjeneste for både små og store.