Gudstjenesten søndag 18. august gleder vi oss til. Vi tar imot Eirik Vikse som ny Ungdomspastor. Det blir flott dåp. Det blir medlemsopptakelse. Barne kirke for alle barn. Ungdommene leder lovsangen også starter Pastor Jim en ny taleserie som vi har valgt å kalle: «En del av noe større». Vi feirer med kaker, kaffe og en god prat i den flotte nye kafeen vår. Alle er selvsagt hjertelig velkomne.