GodhetVi er inne i en tale serie med fokus på Godhet. Thore Tellefsen underviser. Ungdomsteam leder i lovsang og Glad Sang synger. Søndagsskole for alle barn. Søndagsskolen skal etter gudstjenesten ha «Søndagsskolekafè» hvor de skal selge pølser og kaker til inntekt for søndagsskolen. Hjertelig velkommen.