GodhetVi er inne i en tale serie med fokus på Godhet. Jim L. Foss underviser. Ungdomskoret vårt UK Glorious og Olav Vikse, som er far til vår ettåring Eirik Vikse, synger for oss denne søndagen. Vi deler nattverd  og det er Søndagsskole for alle barn.  Hjertelig velkommen.