Vi starter en ny spennende tale serie som heter: «Tro som holder». Det blir kjempekjekk søndagsskole for alle barn. Respons leder oss i lovsang. Og som alltid er alle hjertelig velkommen til gode kaker, kaffe og god drøs etter gudstjenesten i kafeen. 
Hjertelig velkommen.