Onsdag 22. september kl. 18.00 blir det «Voksenfest» i Misjonskirken.

Det blir sang, god bevertning og
humorinnslag


Vi får besøk av Asbjørn Johansen
som forteller fra et rikt predikant-liv
som evangelist og pastor.

Påmelding til pastor Eilif Tveit på tlf. 93214020
innen fredag 17.september