Nyheter

Siste taler

Video

«Kom og se» av pastor Jim L Foss

https://vimeo.com/428615487 Etter Den Hellige Ånd kom ser vi "Den første menighet" vokse fram. I den menigheten var det noen verdier som den dag i dag former og danner Guds menighet slik Han ønske den. En av disse verdiene er det å være et Vitne. Hva vil det si å være...

Podcast

Barnearbeidet i Misjonskirken Lyngdal

Aktiviteter for barna i kirka:

  • Barnekirka

  • Solstrålan
  • Barnemøte
  • Glasang
  • Maxi
  • Formiddagstreff

ÅpentHus

Er ungdomsarbeidet sitt ungsomsmøte som er hver fredag kl 21:00.

 

Aktiviteter i kirken

Bibel-leseplaner

Leseplaner som blir brukt i sammenheng med Connect opplegget og talene  i Misjonskirken Lyngdal