Søndag giksr-bank-marsjk SR Bank marsjen av stabelen. Det var et fantastisk vær så rammen rundt var flott. Og det var mange som stilte opp for Lyngdal Misjonsmenighet. For hver person som gikk for menigheten fikk vi inn kr 140. Tilsammen utgjorde dette kr 13286. Karina Hobbesland var en av de heldige som ble trukket ut til å dele ut kr 10000 til en forening.  Hun valgte Lyngdal Misjonsmenighet og vi takker så mye for det. Så det totale resultatet for menigheten ble da kr 23286. Vi retter en stor takk til alle som var med og gikk for menigheten.